Tags Posts tagged with "Kinh Thánh"

Tag: Kinh Thánh

Đừng bao giờ mệt mỏi chuyện cầu nguyện cho các linh...

Vatican Insider | Andrea Tornielli | 01-12-2017 “Đừng bao giờ mệt mỏi chuyện cầu nguyện cho các linh mục của anh chị em. Cha biết...

Chuỗi Kinh Cầu Cho Thai Nhi

1. Kinh Nguyện mở đầu (Đưa chuỗi hạt lên cao và cầu nguyện): Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, với chuỗi hạt này, chúng con liên...