Sự việc về Linh mục Nguyễn văn Tường bị vạ tuyệt thông

Sự việc về Linh mục Nguyễn văn Tường bị vạ tuyệt thông

Gần đây, nhiều người xôn xao về những bài giảng sai giáo lý được phát tán trên Internet bởi một linh mục còn khá trẻ.

Khi sự việc đã đến mức ba’o động, thì linh mục Nguyễn văn Tường, được giáo quyền giáo phận Vĩnh Long mời về nhă’c nhở.

Sự việc trở nên nghiêm trọng khi vị linh mục này không những không vâng phục bề trên mà còn để cho giáo dân la ó, ch,ửi mắng hàng giáo sĩ trong giáo hạt. Điều t,ệ hại là các video về những sự việc này  phát tán trên Internet gây gương xâ’u trong Giáo Hội.

Vì tính chất nghiêm trọng của việc Lm Tường không chịu sửa đổi và không vâng phục quyê`n bính chính đáng, giáo quyền địa phương đã tuyên bô’ ông bị tuyệt thông tiền kết.

Có người chưa hiểu chuyện đã vội kê’t a’n giáo quyền với những lời lẽ không thích đáng.

Theo một linh mục giáo sư Giáo Luật ở Sàigòn, vạ tuyệt thông tiền kết có nghĩa là dù chưa tuyên, nhưng khi linh mục này mắc phải lô~i lạc gia’o, giảng dạy trái giáo lý Hội Thánh, thì ông đã bị v,ạ rồi.

Cũng theo Cha giáo sư, chúng ta đừng coi vạ ấy là hi`nh phạt, mà phải coi là phương thuô’c chư~a trị. Và nếu như thế thì người ngoài giáo phận không hiểu chuyện đừng làm cớ cho một số bè nhóm chô’ng đối quyê`n bính.

Có người cho rằng cha Tường rất được giáo dân yêu mến. Đặc biệt là Cha Tường rất sùng kính Lòng Th,ương Xót Chúa và cử hành nghi thức sùng kính Lòng Th,ương Xót Chúa thu hút nhiều người.

Nhưng việc một linh mục có nhiều hoạt động hay được giáo dân yêu mến không biện hộ cho việc ông bị vạ. Một linh mục có uy tín nói rằng kể cả giám mục khi l,ạc gia’o hay bội giáo vẫn bị vạ tuyệt thông. Nghĩa là luật Hội Thánh được áp dụng không trư` ai.

Để hiểu thêm về vạ tuyệt thông, có thể xem ở đây. 

Linh mục Tường phản ứng mạnh mẽ trong Thánh Lễ khi ông nhận được thông báo của Cha Giám quản cho ông đi ngh,ỉ b,ệnh. Ông bảo ông vẫn còn khỏe sao lại cho ông nghỉ? Thật ra chính vị linh mục và giáo dân không hiểu rằng giáo quyền muốn giữ thể diện cho ông nên đã nói nhẹ nhàng đi.

Trong một “lời trần tình”, cha Tường nói “thời đại này là thời tự do tôn giáo, mình xin là nhà nước cho liền (!), mà giáo quyê`n thì câ’m”. Nghe câu này bất cứ người Công Giáo nào cũng kinh ha~i. Các video clip cho thấy cha Tường rất bất bình và lên a’n giáo quyê`n nặng nề.

Phải hiểu rằng việc tuyên bô’ vạ cho vị linh mục này là phương dược giúp ông sửa đổi. Nếu ông chấp nhận Giáo lý Hội Thánh tong truyền, ông sẽ được giải vạ. Mọi phản đối và lên a’n giáo quyê`n là nhằm chia rẽ các thành phần Dân Thiên Chúa.

Cha Giám quản giáo phận và các Cha đã xem xét kỹ các lời giảng dạy của Lm Tường, và các ngài nói rõ một linh mục phải giảng dạy những điều phù hợp giáo lý, được phép của bản quyền địa phương.

Bản quyền giáo phận đã chỉ rõ những điều sai lạc trong các bài giảng của Lm Tường. Chẳng hạn Lm Tường nói sai về quyền Chúa trao cho Thánh Phêrô, về ơn Cứu độ, vè việc ăn th,ịt động vật. Ví dụ Lm Tường nói Chúa không trao quyền tha t,ôi cho Phêrô. “Thánh Phêrô chỉ tha cho mình Thánh Phêrô thôi“. Về việc ăn th,ịt, cha Tường nói: “Ai ăn th,ịt đ,ộng v,ật thì không được Chúa chúc phúc”.

Tuy nhiên, Lm Tường vẫn không chấp nhận mình sai và không hứa sửa đổi.

Các vị hữu trách hiểu rằng các ngài đã hành động theo đúng lương tâm và gia’o l,uật. Nếu một vị linh mục có thiện chí và thật lòng yêu mến Giáo Hội, ông đã tự quên mình, biết vâng lời và làm gương sáng cho giáo dân.

Nguồn: baoconggiao.net

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY