Nhà thờ ở Venezuela bị giư~ bởi một nhóm chính quyền

Nhà thờ ở Venezuela bị giư~ bởi một nhóm chính quyền

Một nhóm người đã chiê’m đoạt các cơ sở của một giáo xứ ở bang Mérida tại Venezuela vào chiều thứ Hai 28/5, nói rằng họ hành động thay mặt cho chính quyền địa phương.

Dán mã quảng cáo của bạn ở đây

Nhóm này đã chiê’m giáo xứ Đức Mẹ Núi Carmel ở Ejido, cách gần 10 dặm về phía tây nam của Mérida.

Đức Giám mục Luis Enrique Rojas Ruiz, Giám mục phụ tá của Mérida, cho biết nhóm đã xô,ng vào pha’ khóa dẫn vào cửa nối sân bóng đá và khu vực hội trường giáo xứ.

Những kẻ xâ,m chiê’m ấy đã lập tức yêu cầu cha xứ José Juan Flores gỡ bỏ tư tr,ang và tiến hành hàn từ bên ngoài cửa kim loại dẫn vào sân bóng đá.

Đức Giám mục Rojas cho biết, khi ngài biết vụ việc trên thì ngài đã gửi đi một thông điệp trên Whatsapp về hành vi “đáng s,ợ và tùy tiện” của nhóm đó.

Ngài viết: “Chúng tôi kêu gọi nhà chức trách liên quan đến vụ việc phải có hành động thích hợp, để bảo vệ sự toàn vẹn và an to,àn thể lý cho linh mục giáo xứ cũng như tất cả những người có mặt ở đó.”

Vài tiếng sau, Đức Giám mục Rojas đã gọi điện cho thị trưởng và mời ông gặp gỡ. Tuy nhiên, cuộc gặp vẫn chưa thực hiện được vì vị thị trưởng đang ở Caracas.

Cha Flores nói v,ụ việc trên đã được dự báo kể từ khi nhà thờ nhận lời đ,e d,ọa sẽ bị t,ịch thu tài sản. Các linh mục và tín hữu cũng bị đ,e d,ọa.

Đức Giám mục Rojas nói: “Họ đã s,ỉ nh,ục đức tin trong nhiều dịp, vẽ những tranh tường xúc ph,ạm lên các tòa nhà giáo xứ. Họ muốn phá hỏng hình ảnh của các linh mục và giáo phận, vì thế họ pha’ hủ,y những tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ bằng những lời nói và lăng m,ạ.”

Các luật sư thuộc tổng giáo phận và thị tr,â’n đã gặp nhau hôm 29 tháng 5 để đưa ra giải pháp châ’m dứt việc chiê’m đóng nói trên.

Theo CNA

SHARE
Loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY