Mười quốc gia không tôn trọng tự do tôn giáo

Mười quốc gia không tôn trọng tự do tôn giáo

Tự do tôn giáo vẫn còn bị đe dọa ở một số nước trên thế giới

cath.ch, Maurice Page, 2018-01-05

Ngày 4 tháng 1, bộ Ngoại giao Mỹ công bố danh sách mười nước trên thế giới vào danh sách các nước đặc biệt vi phạm tự do tôn giáo. Những người đấu tranh cho tự do tôn giáo ca ngợi việc bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố danh sách này, nhiều quốc gia khác cũng sẽ được bổ sung vào danh sách.

Mười quốc gia có tên trong danh sách là: Ả-rập Xê-út, Miến Điện, Trung quốc, Êrythrê, Iran, Bắc Hàn, Xuđăng, Tadjikistan, Turkménistan và Ouzbékistan, các quốc gia này được bộ Ngoại giao Mỹ cho là “đặc biệt đáng quan ngại”. Năm ngoái mười quốc gia này cũng đã ở trong danh sách này. Ngoài ra nước Pakistan bị đặt vào danh sách “theo dõi đặc biệt”, đây lại là một thể loại đặc biệt khác.

Các nước “đặc biệt đáng quan ngại” là những nước đã vi phạm tự do tôn giáo “một cách có hệ thống, liên tục và hiển nhiên”.

Nước Nga thiếu tên trong danh sách này

Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF) ca ngợi việc bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra danh sách này nhưng họ cho biết, còn nhiều quốc gia khác cần được đưa vào danh sách trên. Họ đề nghị đưa các nước Nga, Việt Nam, Syria, Nigeria và Cộng hòa Trung Phi nào. Ủy ban cũng lấy làm tiếc việc nước Pakistan không ở trong thể loại “đặc biệt quan ngại” vì chính quyền nước này kỳ thị các nhóm tôn giáo thiểu số, nước Pakistan còn duy trì luật cấm phạm thượng.

Nước Nga cũng là một trong các nước mà bộ Ngoại giao Mỹ không ghi trong danh sách. Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF) đã xin bộ Ngoại giao nhận lời đề nghị của họ, vì nước Nga có luật chống chủ nghĩa cực đoan, luật này nhắm chống các Tín hữu Giêhôva hội họp hợp pháp và rao giảng trên đất nước Nga.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

SHARE
Loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY