Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do Đức Thánh Cha Phanxicô...

Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép đang đặt tại Thái Hà

Bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép đặt tại bàn thờ Đức Mẹ trong nhà thờ giáo xứ Thái Hà

Nhân cuộc kinh lược ngoại thường Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam diễn ra vào đầu tháng 02.2018 tại DCCT Hà Nội, cha Sebastian Dato , Tổng cố vấn DCCT đã mang theo linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp do chính Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép để tôn kính ảnh Mẹ trong cuộc kinh lược.

Hiện tại bức linh ảnh được đặt tại nhà thờ Thái Hà, trên bàn thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lâu nay vẫn được tôn kính.

Dán mã quảng cáo của bạn ở đây

Đước biết, nhân Năm thánh kỷ niệm 150 năm (1866 – 2016) bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được Đức thánh cha Piô IX trao cho DCCT với lời mời gọi ‘Hãy làm cho mọi người biết đến Mẹ”, một Tu sĩ DCCT đã họa lại 12 bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp theo nguyên bản.

12 bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này đã được mang Ban tổ chức Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu Giúp đưa đến Quảng trường thánh Phêrô trong buổi yết kiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô và được Đức Thánh Cha làm phép.

6 bức linh ảnh trong số 12 bức linh ảnh được trao cho 6 Liên hiệp vùng Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới để rước đến các Tỉnh Dòng, sau đó là các Cộng đoàn.

Theo cha Giám tỉnh DCCT Việt Nam Giuse Nguyễn Ngọc Bích, bức linh ảnh Đức Mẹ được Đức Thánh Cha Phanxicô làm phép trao cho liên hiệp Vùng Á- Úc sẽ được để lại Việt Nam vĩnh viễn.

Mời quý ông bà và anh chị em, những người con của Mẹ Hằng Cứu Giúp thường xuyên hành hương đến với Mẹ, cầu khẩn trước linh ảnh Mẹ nhớ đến cầu nguyện với bức linh ảnh đặc biệt này.

Truyền Thông Thái Hà

SHARE
Loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY