LÀM VIỆC TRONG NGÀNH Y TẾ HƯỚNG DẪN PHA’ TH,AI CÓ T,ỘI...

LÀM VIỆC TRONG NGÀNH Y TẾ HƯỚNG DẪN PHA’ TH,AI CÓ T,ỘI KHÔNG ?

Kính thưa Cha, con gái của con làm việc trong ngành y tế. Cháu nói với con: Con không trực tiếp hay phụ giúp trong việc pha’ th,ai; nhưng gặp trường hợp có người muốn pha’ th,ai, con phải giới thiệu đến nơi họ cần đến. Vậy xin cho con biết – có ph,ạm t,ội không? – nếu có, phải giải quyết thế nào?

SơnNgô

Đáp:

Giáo luật khoản 1398 viết: “Người nào thi hành việc pha’ th,ai và nếu việc pha’ th,ai có hiệu quả, thì bị vạ t,uyệt thông tiền kết”. Theo điều khoản 1398, con gái của anh không phải là người trực tiếp thi hành việc pha’ th,ai, tuy nhiên, điều 1329 cũng đã nói đến hình ph,ạt dành cho những người đô`ng loa~ trong việc pha’ th,ai, đó là:

– Y tá, bác sĩ thực hiện việc pha’ th,ai, hoặc dược sĩ bán thuốc pha’ th,ai.

– Những người đã xu’i giục, khuyến khích việc pha’ th,ai.

– Cha mẹ, anh chị em, bè bạn đã tham gia tích cực vào công việc pha’ th,ai.

Nếu con gái của anh tích cực hướng dẫn để giúp người ta đạt tới mục đích pha’ th,ai thì có thể được coi là đô`ng loa~. Theo như thư trình bày của anh, có thể con gái anh không ph,ạm t,ội và vì thế không bị bất cứ một hình ph,ạt nào, vì con gái anh chỉ hành động đơn giản là thông báo cho biết các bệnh viện có tiến hành việc pha’ th,ai. Tuy nhiên, theo l,ương tâm công giáo, con gái anh có trách nhiệm phải nói cho người ta biết về giá trị của sự sống, và việc bảo vệ sự sống.

Nếu con gái anh cảm thấy có t,ội, cô nên đến tòa cáo giải trình bày với cha giải t,ội. Trong trường hợp cha giải t,ội xét là cô đô`ng loa~ trong việc pha’ th,ai, thì theo Giáo luật khoản 1357 §1 “cha giải t,ội có thể tha ở toà trong, lúc ban bí tích, vạ tuyệt thông tiền kết hay vạ câ’m chê’ tiền kết chưa được tuyên bố, nếu hối nhân cảm thấy khổ sở khi phải sống trong tình trạng t,ội trọng suốt thời gian cần thiết để Bề Trên có thẩm quyền định liệu”. Khi tha vạ, cha giải t,ội phải buộc hô’i nhân, nếu bất tuân, thì sẽ mắc vạ lại, trong vòng một tháng phải thượng cầu lên Bề Trên có thẩm quyền hay lên tư tế có năng quyền và phải tuân theo quyết định của ngài; trong khi chờ đợi, cha giải t,ội phải ra một việc đền t,ội cân xứng và phải buộc đương sự sửa chữa gương xấu cũng như đê`n bù th,iệt hại trong mức độ cần thiết; cũng có thể nhờ cha giải tội thực hiện việc thượng cầu này, nhưng không nêu danh tính của hô’i nhân (Điều 1357 §2). Hiện nay, tại Việt Nam,trong một số Giáo Phận, Đức Giám Mục ban năng quyền cho các linh mục thuộc Giáo phận được tha vạ tuyệt thông tiền kết, trong khi ban bí tích Giải T,ội, cho những ai thi hành việc pha’ thai và nếu việc pha’ thai có hiệu quả.

Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Antôn Pađôva Hà Văn Minh, Gp. Phú Cường

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY