Kinh Thánh & Tài Liệu

Kinh Thánh & Tài Liệu

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY THỨ BA 15/05/2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ BA 15-05-2018

+ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam * Ý cầu nguyện: Cầu cho thân nhân và ân nhân Cầu cho tổ quốc 01. LÀM DẤU THÁNH GIÁ Nhân...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY THỨ HAI 14/05/2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ HAI ngày 14/05/2018

  Kính Đức Chúa Thánh Thần Kính các Tổng lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, Raphael, Gabriel và các Thiên Thần Bản mạnh * Ý cầu nguyện: Cầu cho sứ...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY CHÚA NHẬT 13/05/2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

Tìm Hiểu: PHONG THÁNH – TUYÊN THÁNH

Ngày 30/06/1987, bằng văn thư số 196.245, Đức TGM Eduardo Martinez Somalo, khi đó là Tổng Thư Ký Ban Thường Vụ của Phủ Quốc...

KINH NGUYỆN SÁNG CHÚA NHẬT (13-05-2018)

+ Ý cầu nguyện: Cầu cho Giáo Hội và tất cả các nhu cầu – sứ vụ của Giáo Hội, Cầu cho con người và những...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY THỨ BẢY 12-05-2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ BẢY (12-05-2018 )

+ Kính Nhớ Mẹ Maria Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ + Ý cầu nguyện: Cầu cho những người làm mẹ, cô dâu, chị em... nhữngq người...

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ SÁU 11-05-2018

+ Kính Nhớ Chúa Giêsu Chịu Khổ Nạn Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu + Ý cầu nguyện: Cầu cho những người đang gặp đau khổ, nghèo khổ,...