Kinh Thánh & Tài Liệu

Kinh Thánh & Tài Liệu

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ BẢY (21-04-2018)

+ Kính Nhớ Mẹ Maria Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ + Ý cầu nguyện: Cầu cho những người làm mẹ, cô dâu, chị em... nhữngq người...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY THỨ SÁU 20-04-2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ SÁU 20-04-2018

+ Kính Nhớ Chúa Giêsu Chịu Khổ Nạn Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu + Ý cầu nguyện: Cầu cho những người đang gặp đau khổ, nghèo khổ,...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY THỨ NĂM ngày 19-04-2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ NĂM 18-04-2018

+ Kính Chức Linh Mục Chúa Giêsu và Bí Tích Thánh Thể + Ý cầu nguyện: Cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ Cho ơn gọi...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY THỨ TƯ 18/04/2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

Lời kinh cứu linh hồn “Giêsu – Maria – Giuse, Con Mến Yêu, Xin...

Tầm quan trọng của câu kinh vắn tắt nhưng rất hiệu lực này được chính Chúa Giêsu bảo đảm trong những lần Ngài tâm sự...

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ TƯ 18-04-2018

+ Kính Thánh Cả Giuse - Ý cầu nguyện: Cầu cho gia đình, cho giới gia trưởng Cầu cho các gia đình đang gặp khó khăn 01. LÀM...

GIỜ KINH TỐI TRONG GIA ĐÌNH NGÀY THỨ BA 17-04-2018

01. Làm dấu thánh giá: 02. Kinh Chúa Thánh Thần: Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con...

KINH NGUYỆN SÁNG THỨ BA 17-04- 2018

+ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam * Ý cầu nguyện: Cầu cho thân nhân và ân nhân Cầu cho tổ quốc 01. LÀM DẤU THÁNH GIÁ Nhân...