KINH THÁNH MẪU LA VANG .

KINH THÁNH MẪU LA VANG .

Lạy Mẹ Maria, / Thánh Mẫu La Vang / đầy muôn ơn phước / ngời chói vạn hào quang / muôn vàn thần thánh không ai sánh bằng.

Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ / tinh tuyền thánh thiện / sinh Đấng Cứu Độ muôn loài.

Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến / cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo / giữa thời ly loạn câ’m ca’ch / khốn khổ trăm bề.

Từ ấy gót chân Mẹ bước đến / vẫn mãi đầy ơn thiêng / ơn phần hồn / ơn phần xác / người b,ệnh tật kẻ ưu phiền / nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.

Lạy Mẹ Maria / Thánh Mẫu La Vang / Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời / cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con / cúi xin xuống phước hải hà / đoái thương con cái thiết tha van nài.

Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu / đại lượng bao dung / cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.

Xin Mẹ phù hộ chúng con / luôn sống đức hạnh / đầy lòng cậy trông / Và sau cuộc đời này / xin cho chúng con được về sống bên Mẹ / hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.

Đức Cha Têphanô Nguyễn Như Thể

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY