ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO KHÔNG KHUYẾN KHÍCH CÓ THÁNH Tư ĐẠO MỚI

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO KHÔNG KHUYẾN KHÍCH CÓ THÁNH Tư ĐẠO MỚI

Nhắc lại một bài giảng của đức thánh cha tại nhà nguyện Mátta sáng 23/5/2017, một số cha, bà con Công giáo chúng ta đã hiểu sai và sử dụng đó để khuyến khích cho tinh thần dấn thân để có thánh tư đạo và lên án những ai nếu họ chẳng may phản đối hoặc không thực hiện!

Tuy nhiên, điều đó hoàn toàn trái với lời giảng của đức thánh cha Phanxico. Bởi lẽ trong bài giảng của mình, đức thánh cha nói: “MỘT GIÁO HỘI MÀ VẮNG BÓNG CÁC VỊ Tư ĐẠO, LÀ GIÁO HỘI KHÔNG ĐÁNG TIN. GIÁO HỘI ẤY, KIỂU GIÁO HỘI KHÔNG CÓ CÁC VỊ Tư ĐẠO, LÀ MỘT GIÁO HỘI SỢ TUYÊN XƯNG CHÚA GIÊSU KITÔ, SỢ XUA TRỪ MÀ QUỶ, VÀ GIÁO HỘI ẤY KHÔNG PHẢI LÀ GIÁO HỘI CỦA CHÚA GIÊSU”.

Dán mã quảng cáo của bạn ở đây

Theo đó, để nhìn nhận và hiểu đúng lời dạy, bài giảng của đức thánh cha, mỗi người công giáo chúng ta cần có quan điểm lịch sử và cái nhìn lịch sử đối với chính điều đó. Cụ thể, đối với lời giảng trích ở trên, Đức thánh cha đã khẳng định: “MỘT GIÁO HỘI MÀ VẮNG BÓNG CÁC VỊ Tư ĐẠO, LÀ GIÁO HỘI KHÔNG ĐÁNG TIN” và ngài đã nhắc lại điều này thông qua việc cho rằng: “GIÁO HỘI ẤY, KIỂU GIÁO HỘI KHÔNG CÓ CÁC VỊ Tư ĐẠO, LÀ MỘT GIÁO HỘI SỢ TUYÊN XƯNG CHÚA GIÊSU KITÔ, SỢ XUA TRỪ MÀ QUỶ, VÀ GIÁO HỘI ẤY KHÔNG PHẢI LÀ GIÁO HỘI CỦA CHÚA GIÊSU”. Nhưng điều này không đồng nghĩa ngài đang kêu gọi ‘CÓ THÁNH Tư ĐẠO MỚI” hoặc dấn thân để có thánh tư đạo mới!

Thánh tư đạo trong ý tứ của đức thánh cha ở trên nó gắn với quá khứ và đến thời điểm hiện tại điều đó không còn tồn tại. Hay nói cách khác, theo đức thánh cha trải qua những thăng trầm của lịch sử nếu hội thánh đó không có thánh tư đạo thì đồng nghĩa với việc chức sắc, tín đồ ở đó chưa dấn thân và giáo hội đó không đáng tin.

Xem xét chuyện này chúng ta cũng cần biết rằng: Nếu khuyến khích có thánh tư đạo mới thì không khác gì đức thánh cha đang mong những điều không hay xảy đến với Giáo hội. Và điều đó là mâu thuẫn, là không nên được nói đến!

SHARE
Loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY