ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTO KÊU GỌI GIAO DÂN NÊN LÀM CHÍNH TRỊ

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTO KÊU GỌI GIAO DÂN NÊN LÀM CHÍNH TRỊ

Bài viêt ngày 22/05/2010 Trên Trang Daminhvn, net.

Dán mã quảng cáo của bạn ở đây

Đức Thánh Cha Khuyến Khích Giáo Dân Dấn Thân Chính Trị

VATICAN – ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu Công Giáo dấn thân trong lãnh vực chính trị và chứng tỏ rằng đức tin giúp họ đọc các thực tại một cách mới mẻ và biến đổi chúng.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 21-5-2010 dành cho 100 tham dự viên khóa họp toàn thể lần thứ 24 của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân nhóm từ ngày 20 đến 22-5-2010 về chủ đề ”Chứng nhân của Chúa Kitô trong cộng đồng chính trị”.

ĐTC khẳng định rằng: ”Giáo Hội không có sứ mạng huấn luyện chuyên môn cho các nhà chính trị. Đã có nhiều tổ chức khác theo đuổi mục đích ấy. Sứ mạng của Giáo Hội là ”đưa ra một phán đoán luân lý cả về những điều liên quan tới lãnh vực chính trị, khi các quyền căn bản của con người và phần rỗi các linh hồn đòi hỏi.. và Giáo Hội chỉ sử dụng những phương thế phù hợp với Tin Mừng và thiện ích của mọi người, theo thời đại và hoàn cảnh khác nhau” (GS 76).

ĐTC nhắc nhớ rằng: ”Giáo dân có nhiệm vụ chứng tỏ một cách cụ thể trong đời sống bản thân và gia đình, trong đời sống xã hội, văn hóa và chính trị, rằng đức tin cho phép đọc các thực tại một cách mới mẻ và sâu xa đồng thời biến đổi chúng; niềm hy vọng Kitô mở rộng chân trời hạn hẹp của con người và phóng dội nó về chiều cao đích thực của con người, hướng về Thiên Chúa. Các tín hữu giáo dân cũng có nhiệm vụ cho thấy đức bác ái trong chân lý là sức mạnh hữu hiệu nhất có thể biến đổi thế giới, Tin Mừng là bảo đảm cho tự do và sứ điệp giải thoát.. Các tín hữu giáo dân có nhiệm vụ tham gia tích cực vào đời sống chính trị, phù hợp với giáo huấn của Hội Thánh, chia sẻ những lý do có nền tảng vững chắc và các lý tưởng cao cả trong nền dân chủ và trong sự tìm kiếm đồng thuận sâu rộng với tất cả những người quan tâm bảo vệ sự sống và tự do, bảo vệ chân lý và thiện ích của gia đình, tình liên đới với người túng thiếu và sự tìm kiếm công ích” (SD 21-5-2010)

LM Trần Đức Anh, OP

http://daminhvn.net/…/dtc-khuyen-khich-giao-dan-dan-than-ch…

Thấy rõ các Đức Giao Hoàng của Hội Thánh Công giao đều kêu gọi giáo dân làm Chính trị, Riêng Thánh Giao Hoàng Gioan Phaolo 2 Ngài đã dấn thân trong chính trị và Ngài còn góp phần làm sụp đổ nền CNCS đông âu.

LỊCH SỬ CÔNG GIÁO ĐÃ CÓ BIÊT BAO VỊ THÁNH DẤN THÂN BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC DÂN TỘC CỦA CÁC NGÀI…

Chăc hẳn mọi người chưa quên..

Thánh Nữ Joan of Arc là vị Thánh anh Hùng của dân tộc Pháp.

Thánh Oscar Romero là Tổng giám mục của thủ đô nước này, thành phố San Salvador. Ngài bị bắn trong khi đang dâng lễ ngày 24/3/1980, khi một cuộc nội chiến bùng nổ giữa lực lượng du kích và chính quyền độc tài.

Là người đã lên tiếng công khai lên án những bạo lực và bất công đang xảy ra vào thời điểm đó, cha Romero được tuyên bố là một vị tử đạo, bị sát hại do sự thù ghét đức tin bởi vì đã gióng lên tiếng nói bảo vệ các quyền con người.

Và còn rất nhiều vị Thánh khác nữa đã dấn thân trong binh nghiệp để bảo vệ lãnh thổ và mạng sống của anh em mình, Những người mang hình ảnh Thiên Chúa Được Thiên Chúa dựng nên theo hình ảnh Người…

Ngay cả KINH THÁNH CŨNG KÊU GỌI MỌI NGƯỜI ĐÁU TRANH CHO SỰ THẬT CHO CÔNG BÌNH VÁ NHÂN ÁI..

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,

vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Matthew 10:34

34 “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo

Matthew 24:6-7

Anh em sẽ nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã; coi chừng, đừng khiếp sợ, vì những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là tận cùng7 Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.

Psalm 144:1

1 Của vua Đa-vít.

Chúc tụng CHÚA là núi đá cho tôi nương ẩn,

là Đấng dạy tôi nên người thiện chiến,

luyện thành tay võ nghệ cao cường.

Deuteronomy 20:1-4

1 Khi ra giao chiến với quân thù, nếu anh (em) thấy chiến mã chiến xa, và quân binh đông hơn anh (em), thì anh (em) đừng sợ chúng, vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), Đấng đã đưa anh (em) lên từ đất Ai-cập, ở với anh (em).2 Khi anh em sắp sửa giao chiến thì vị tư tế sẽ tiến ra và nói với dân.3 Ông sẽ nói với họ: “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Hôm nay anh em sắp sửa giao chiến với quân thù; đừng sờn lòng, đừng sợ hãi, đừng hoảng hốt, đừng run khiếp trước mặt chúng,4 vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, là Đấng đi với anh em, để chiến đấu giúp anh em chống lại quân thù của anh em, để cứu thoát anh em.”

Exodus 15:1-3

“Tôi xin hát mừng CHÚA, Đấng cao cả uy hùng:

Kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương.

2 CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

Người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc,

Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán tụng.

3 Người là trang chiến binh, danh Người là “ĐỨC CHÚA! ”

Matthew 10:28

28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

Romans 14:19

19 Vậy chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau.20 Đừng vì một thức ăn mà phá huỷ công trình Thiên Chúa

Psalm 28:3-5

3 Xin Chúa đừng bắt con phải chết

cùng quân tội lỗi, với bọn ác nhân.

Miệng thì những nói bình an,

mà lòng thâm độc chỉ toan hại người.

4 Xin đối xử với chúng xứng với việc chúng làm,

xứng với những hành vi xấu xa của chúng.

Xin đối xử với chúng xứng với những gì tay chúng làm ra,

trả cho chúng như chúng đáng tội.

5 Vì chúng chẳng quan tâm đến việc chúng làm,

và những công trình tay CHÚA thực hiện.

Ước chi Người quật ngã chúng và không đỡ chúng lên.

1 Samuel 15:3

3 Bây giờ ngươi hãy đi đánh Amalek và các ngươi sẽ thần tru mọi sự của nó: ngươi sẽ không thương, nhưng sẽ giết sạch đàn ông, đàn bà, trẻ con, trẻ sơ sinh, bò, chiên, dê, lạc đà và lừa”.

Isaiah 2:4

4 Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia

và phân xử cho muôn dân tộc.

Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày,

rèn giáo mác nên liềm nên hái.

Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau,

và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.

Matthew 10:16

Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

Exodus 17:16

16 Ông nói: “Bởi vì một bàn tay đã giơ lên chống lại ngai của ĐỨC CHÚA, nên có chiến tranh giữa ĐỨC CHÚA và A-ma-lếch từ đời nọ đến đời kia.”

Psalm 37:9

9 vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ,

còn người trông đợi CHÚA, sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.

Psalm 23:1-6

4 Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

5 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,ly rượu con đầy tràn chan chứa.

James 4:7-8

Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỷ; chúng sẽ chạy xa anh em.8 Hãy đến gần Thiên Chúa

Ezekiel 33:6

1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng:2 Hỡi con người, ngươi hãy nói với con cái dân ngươi; ngươi hãy bảo: Khi Ta cho gươm đến trừng phạt xứ nào, thì dân xứ ấy sẽ chọn một người trong số họ và đặt làm kẻ canh gác cho mình.3 Hễ thấy gươm đến trừng phạt xứ mình, thì người ấy thổi kèn và báo cho dân biết.4 Nếu ai nghe tiếng kèn báo mà không kể chi và để gươm đến làm cho mình phải chết, thì máu nó sẽ đổ trên chính đầu nó.5 Nó đã nghe thấy tiếng kèn mà không kể chi, máu nó sẽ đổ xuống trên mình nó. Còn người lo cảnh giác nó sẽ cứu được mạng sống mình.

6 Nhưng nếu người canh gác thấy gươm đến mà không thổi kèn, khiến dân không được báo, và gươm đến làm cho người nào phải thiệt mạng, thì kẻ ấy chết vì tội của mình, nhưng máu người ấy, Ta sẽ đòi người canh phải trả.

Numbers 10:9

9 Khi các ngươi xuất trận, trong đất nước các ngươi, chống lại kẻ thù tấn công, các ngươi sẽ thổi kèn báo động, và ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi, sẽ nhớ đến các ngươi và cứu các ngươi khỏi quân thù.

Exodus 14:13-14

“Đừng sợ! Cứ đứng vững, rồi anh em sẽ thấy việc ĐỨC CHÚA làm hôm nay để cứu thoát anh em: những người Ai-cập anh em thấy hôm nay, không bao giờ anh em thấy lại nữa.14 ĐỨC CHÚA sẽ chiến đấu cho anh em.

26 Vì trong dân Ta có những kẻ gian ác luôn rình rập như thể đánh chim, chúng gài bẫy bắt người.

27 Tựa chiếc lồng đầy chim, nhà chúng đầy lừa đảo. Nhờ đó, chúng đã thành kẻ cả giàu sang.

28 Chúng phương phi đẫy đà.

Tội ác của chúng không sao lường nổi.

Chúng không tôn trọng công lý,

coi thường quyền lợi kẻ mồ côi, miễn sao chúng được lợi.

Chúng không xử công minh cho kẻ khó nghèo.

29 Những chuyện như thế đó, Ta lại không trừng phạt, một dân như vậy đó, Ta không trả thù sao

– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA?

Joshua 10:25

“Đừng hãi, đừng sợ; mạnh bạo lên, can đảm lên! Vì ĐỨC CHÚA sẽ xử như thế này với mọi địch thù mà anh em sẽ phải nghênh chiến.”

SHARE
Loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY