Đức Phanxicô c h i a b u ồ n với các...

Đức Phanxicô c h i a b u ồ n với các n ạ n n h â n của Việt Nam gặp n ạ n ở Ai Cập

Chiếc xe buýt b ị t ấ n công k h ủ n g b ố ngày 28 tháng 12 tại Ai Cập.  (ANSA)

Dán mã quảng cáo của bạn ở đây

vaticannews.va, 2016-11-29

Trong một bức điện tín gởi đến Tổng thống Ai Cập al-Sissi, Đức Phanxicô lên á n hành động k h ủ n g b ố “t à n á c và vô lý” đã làm t h i ệ t m ạ n g bốn người trên chiếc xe buýt du lịch.

Đức Phanxicô “rất đ a u buồn khi nghe tin cuộc k h ủ n g b ố gần đây ở Gizeh. Ngài lên án hành động t à n á c và vô lý và cầu nguyện cho các n ạ n n h â n và gia đình của họ cũng như các người b ị t h ư ơ n g và nhân viên c ấ p c ứ u đang tận tình lo lắng cứu giúp.”

Trong bức điện tín do Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin ký, gởi đến Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi, Đức Giáo hoàng phân ưu cùng các n ạ n n h â n và ngài gởi phép lành cho nước Ai Cập, sau vụ t ấ n c ô n g hôm qua t ử v o n g  bốn người trên chiếc xe buýt du lịch gần các kim tự tháp Gizeh.

Các n ạ n nhân là ba du khách Việt Nam và hướng dẫn viên của họ. Chiếc xe chở 14 du khách b ị c h ấ t n ổ gài ở một bức tường làm n ổ t u n g khi đang đi trên lộ trình xa lộ trình du lịch truyền thống.

Vụ t ấ n c ô n g chưa ai nhận mình là c h ủ m ư u, nhưng để t r ả đ ũ a, lực lượng a n n i n h Ai Cập đã hạ 40 tên k h ủ n g b ố ở vùng Gizeh và vùng núi Sinai phía Bắc. Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập giải thích các vụ đ ộ t k í c h này là do có các thông tin về các v ụ t ấ n c ô n g cận kề c hố n g các t h ể c h ế Quốc gia, c h ố n g kỹ nghệ du lịch, c h ố n g lực lượng q u â n đ ộ i, c ả n h s á t và các nhà thờ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 

 

 

 

SHARE
Loading...

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY