ĐGH Phanxicô: Phỉ ba’ng là một t ội nghiêm trọng nhất.

ĐGH Phanxicô: Phỉ ba’ng là một t ội nghiêm trọng nhất.

(EWTN News/CNA) Trong buổi đọc kinh truyền tin vào Chúa Nhật ngày 10 tháng Sáu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ĐGH Phanxicô đã nói về sự thiếu hiểu biết mà Đức Kitô phải đối diện trong sứ vụ trần thế của ngài, từ nhóm kinh sư cũng như gia đình của ngài.

Nhóm biệt phái quả quyết rằng việc Chúa trư` q uỷ là bởi quyê`n lực của ma q,uỷ khiến ngài “phản ứng với những lời mạnh mẽ và rõ ràng, ngài không chấp nhận điều này, bởi vì những kinh sư ấy có lẽ đã không nhận ra và đang rơi vào một trọng t,ội lớn nhất: phủ nhận và ph,ỉ ba’ng Tình Yêu của Thiên Chúa hiện diện và hoạt động trong Chúa Giê-su.”

ĐGH nói rằng “T,ội phỉ ba’ng, t,ội ph,ạm đến Chúa Thánh Thần là một t,ội duy nhất không được tha – như Chúa Giê-su đã phán – bởi vì nó bắt nguồn từ việc đóng cửa tâm hồn với lòng thương xót của Thiên Chúa hoạt động trong Chúa Giê-su.”

Các kinh sư đến từ Giê-ru-sa-lem đã dùng lời ph,ỉ ba’ng để làm mất uy tín của Đức Kitô, họ tạo ra một đám lắm chuyện, dèm pha, hạ uy tín người khác, chối bỏ quyền năng của Chúa, đó quả là điều xấu xa.

“Câu chuyện này là một cảnh báo cho tất cả chúng ta. Nó có thể xảy ra do lòng ghen tỵ cuồng loạn với sự lành thánh và với những công việc tốt đẹp của một người để có thể dẫn đến việc lên án một cách sai trái. Đây chính là một loại thuốc đ,ộc chê’t người: cái xảo trá có tính toán trước để pha’ hủy danh thơm tiếng tốt của người khác.”

Nếu chúng ta thấy mình có sự ganh tị trong lúc tự vấn lương tâm thì “hãy đi xưng tội ngay” trước khi lòng đố kỵ ấy phát triển và sinh ra những tác hại xấu không thể cứu chữa được. Hãy cẩn thận bởi vì thái độ này phá nát gia đình, tình bằng hữu, cộng đồng và ngay cả xã hội.”

ĐGH Phanxicô nhắc đến sự không hiểu biết của những người trong gia đình mở rộng của Đức Kitô, họ lo lắng và cho là điên rồ bởi vì cuộc sống nay đây mai đó của ngài. Thực ra, ngài chứng tỏ sự sẵn sàng của mình dành cho mọi người, nhất là những người đau ốm và t,ội l,ỗi đến nỗi ngài không có thì giờ để ăn…Chúa Giê-su là như thế đó: trước hết vì con người, phục vụ con người, giúp đỡ con người, dạy bảo con người, chữa lành con người…Vì vậy gia đình của ngài quyết định mang ngài trở về Nazareth, về nhà của ngài.

Khi được báo là có gia đình đang chờ ở ngoài, Đức Kitô đã trả lời rằng “những ai làm theo thánh ý của Thiên Chúa, người ấy là anh, chi em và là mẹ của tôi.”

ĐGH nói rằng Đức Kitô “đã lập ra một gia đình mới, không còn dựa vào sự gắn bó tự nhiên, nhưng vào lòng tin vào ngài, vào tình yêu của ngài để đón nhận chúng ta và liên kết chúng ta với nhau trong Chúa Thánh Thần. Tất cả những ai đón nhận Lời của Chúa Giê-su sẽ trở nên con cái của Thiên Chúa và là anh chị em với nhau. Đón nhận Lời của Chúa Giê-su làm cho chúng ta trở nên anh em với nhau, làm cho chúng ta trở thành gia đình của Chúa Giê-su.”

Nhưng “thói nhiều chuyện về những người khác… làm cho chúng ta trở thành gia đình của ma qu,ỷ.”

ĐGH lưu ý rằng cách Đức Kitô trả lời cho gia đình đang chờ ngài “không phải là sự thiếu tôn trọng mẹ và gia đình của ngài. Thực ra, Đức Maria đã được công nhận là vĩ đại nhất bởi vì mẹ là môn đệ toàn hảo đầu tiên đã vâng theo thánh ý của Thiên Chúa trong mọi sự. Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta sống mật thiết với Chúa Giê-su, nhận ra tác vụ của Chúa Thánh Thần hoạt động trong ngài và trong Giáo Hội, tái sinh thế giới cho cuộc đời mới.”

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY