Các linh mục ở Canberra sẽ bị b uộc phải vi ph...

Các linh mục ở Canberra sẽ bị b uộc phải vi ph ạm ấn tín tòa giải t ội

Các linh mục ở Canberra sẽ sớm bị b,uộc phải vi ph,ạm â’n tín tòa giải t,ội để báo cáo những k,ẻ l,ạm d,ụng tr,ẻ em, bất kể những lo ngại rằng l,uật mới này vi ph,ạm quyê`n tự do tôn giáo.

Cả ba đảng trong quốc hội lập pháp Canberra đã ủng hộ dự luật này bất kể sự chô’ng đô’i quyê’t liệt cuả hai chính trị gia tự do đảng Tự Do, là những người đã phát biểu về mối quan tâm sâu xa của họ.

Andrew Wall, người đã theo học tại trường cao đẳng Marist cho rằng việc bắt các linh mục phải ba’o ca’o với c,ảnh sa’t những k,ẻ l,ạm d,ụng trẻ em là “quá đáng”.

Ông Andrew Wall nói việc vi ph,ạm â’n ti’n to`a giải t,ội về cơ bản sẽ thay đổi và “có ảnh hưởng một cách đáng kể đến quyê`n tự do lập hội, tự do ngôn luận và tự do tôn giáo”.

Vicki Dunne, một người Công Giáo, cho biết các linh mục vi ph,ạm â’n tín tòa giải t’ội tự động bị dư’t phép thông công và điều này sẽ làm suy yếu niềm tin vào nghi thức “thiêng liêng, bất kh,ả x,âm ph,ạm của bí tích này”.

Bà Dunne nói: “Chúng ta cần phải dừng lại và suy nghĩ hai lần trước khi chúng ta thông qua l,uật đòi hỏi các linh mục Công Giáo phải vi ph,ạm â’n ti’n to`a giải t,ội.”

“Đó là lý do tại sao Cha Brennan nói rằng ngài thà vi ph,ạm pha’p l,uật hơn là vi ph,ạm â’n ti’n to`a giải t,ội”

Các l,uật mới sẽ đòi hỏi các tổ chức tôn giáo “báo cáo các ha`nh vi phạm t,ội liên quan đến trẻ em trong vòng 30 ngày”

Các điều khoản xung quanh việc vi ph,ạm â’n ti’n to`a giải t,ội sẽ không được áp dụng cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2019, để chính phủ và các giáo sĩ có thể xác định cách thi ha`nh l,uật.


Source: The Canberra Times Reportable conduct scheme extended to confessional, despite last-minute plea

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY